Artykuł archiwalny. Zawarte w nim treści mogą być nieaktualne !

W związku z uruchomieniem Systemu Obsługi Potencjału, ŁOW NFZ zwraca uwagę na konieczność uzupełnienia w Portalu Potencjału danych dotyczących personelu,a w szczególności: informacji o grupie zawodowej, organie rejestrującym, specjalności i jej stopniu, numerze prawa wykonywania zawodu wraz z datą jego uzyskania.

Brak wyżej wymienionych informacji uniemożliwi wygenerowanie poprawnego profilu, a także ocenę warunków udzielania świadczeń przez personel medyczny określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ.