Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Zarządzeniem Nr 28/11 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z dnia 7 lutego 2011 r. przesunięty został termin rozstrzygnięcia postępowania

05-11000136/PDT/17/1/17.3118.031.08/1

na dzień 9 lutego 2011 r. w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. przez zespół sanitarny typu „N”

 

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych

Telefon kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub 275-48-58

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lutego 2011 r. weszła  w życie nowelizacja  rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniająca rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego z dnia 30 sierpnia 2009 r.

Link do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r.

Łódzki OW NFZ ponownie informuje, że:

  1. W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476),  z dniem 31 grudnia 2010 r. wygasła moc obowiązywania załącznika nr 4 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku VAT. Ustawowe zwolnienia na mocy wyżej wymienionej ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. w całości zostały zawarte w art. 43 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Przekazujemy Państwu publikację przygotowaną przez Centralę NFZ - Vademecum 2012. Znajdują się w niej wyczerpujące informacje na temat świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydawnictwo przygotowane zostało z myślą o pacjentach, rejestratorkach medycznych, lekarzach, kierownikach zoz-ów. Vademecum dostępne jest także na naszej stronie w Plikach do pobrania w kategorii Ulotki i informatory.

 

Pliki do pobrania:

 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 stycznia 2011 r., dotyczącego wyników weryfikacji sprawozdań w zakresie list oczekujących za miesiąc grudzień 2010 r. publikujemy informację o korektach  dokonanych przez świadczeniodawców.

W nawiązaniu do komunikatu z 29.12.2010r. w sprawie modyfikacji systemów informatycznych NFZ, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ prosi o zapoznanie się z dokumentacją opisującą zmiany w sposobie rozliczeń od 1 stycznia 2011r.

Do pobrania instrukcja „Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy”.

Aktualizacja instrukcji w dniu: 08.02.2011 r.