Od dnia 24 maja od godziny 20:00 na serwerze obsługującym wymianę danych w postaci komunikatów XML przekazywanych pomiędzy ŁOW NFZ a świadczeniodawcami zostanie włączona wymagalność stosowania szyfrowanego połączenia pomiędzy klientem pocztowym a serwerem raport-xml.nfz-lodz.pl.