Harmonogram spotkań z Dyrektorami Szpitali i przedstawicielami związków zawodowych w sprawie zmian wynagrodzeń dla fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, techników elektroradiologii  i innych grup zawodowych dotychczas nieobjętych podwyżkami.