W związku z opublikowaniem ogłoszeń o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń na terenie województwa łódzkiego w zakresie

17.3118.031 – świadczenia udzielane przez zespół sanitarny typu „N”

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich świadczeniodawców zainteresowanych realizacją świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju: POZ, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, do zapoznania się z prezentacją związaną z przygotowaniami do ogłoszenia postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów z ŁOW NFZ.

 

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych 

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina świadczeniodawcom o obowiązku  prowadzenia kolejek oczekujących.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zaktualizowanie na kolejny okres rozliczeniowy obowiązywania zawartych umów w rodzaju leczenie szpitalne uprawnień dla osób wskazanych przez świadczeniodawcę do prowadzenia kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń z:

  • endoprotezoplastyki
  • angioplastyki
  • zaćmy

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 14 ust 2 pkt 1 Zarządzenia nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej endoprotezo plastyki narządu ruchu zobowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej sprawozdania zgodnie ze wzorem i formacie określonym przez Fundusz, czyli w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyki (CBE)

W związku z analizą sprawozdań z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc grudzień nie zostały przesłane, są niekompletne lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 13.01.2011 r.