Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podstawowa opieka zdrowotna - przesyłanie list aktywnych

20.01.2011

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że w związku z toczącym się procesem aneksowania i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2011 przesunięciu - do dnia 26 stycznia 2011 r. do godz. 12:00 - ulega termin przesyłania list świadczeniobiorców oraz list uczniów do weryfikacji za miesiąc styczeń 2011 r.

Komunikat w sprawie ujednolicenia sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących

20.01.2011

W 2010 roku część świadczeniodawców przekazywało do NFZ informacje o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania zarówno do komórek organizacyjnych, jak i na procedury medyczne, podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu do końca 2009 roku, natomiast pozostali świadczeniodawcy wyłącznie do komórek organizacyjnych.

Leczenie szpitalne – komunikat w sprawie postępowań konkursowych

20.01.2011

Leczenie szpitalne – komunikat w sprawie postępowań konkursowych w zakresach neonatologia – hospitalizacja oraz położnictwo i ginekologia – hospitalizacja

Podpisywanie umów w rodzaju: POZ na rok 2011

18.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza świadczeniodawców, którzy złożyli prawidłowy wniosek w wersji elektronicznej oraz papierowej w sprawie rachunku bankowego, do podpisywania aneksów do umów na 2011 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Umowy od dnia 19 stycznia 2011 r. można odbierać w:

  •  siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów,
  •  we właściwych miejscowo delegaturach.

 

Pomoc doraźna i transport sanitarny „N” – wyjaśnienie w sprawie postępowań konkursowych

18.01.2011

W związku z opublikowaniem ogłoszeń o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń na terenie województwa łódzkiego w zakresie

17.3118.031 – świadczenia udzielane przez zespół sanitarny typu „N”

Prezentacja na temat Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

17.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich świadczeniodawców zainteresowanych realizacją świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju: POZ, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, do zapoznania się z prezentacją związaną z przygotowaniami do ogłoszenia postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów z ŁOW NFZ.

 

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych 

 

Kolejki oczekujących - endoprotezoplastyka, angioplastyka, zaćma

14.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina świadczeniodawcom o obowiązku  prowadzenia kolejek oczekujących.

Kolejki oczekujących - endoprotezoplastyka, angioplastyka, zaćma - aktualizacja uprawnień

14.01.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zaktualizowanie na kolejny okres rozliczeniowy obowiązywania zawartych umów w rodzaju leczenie szpitalne uprawnień dla osób wskazanych przez świadczeniodawcę do prowadzenia kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń z:

  • endoprotezoplastyki
  • angioplastyki
  • zaćmy