Drukuj

W związku z pytaniami kierowanymi do ŁOW NFZ w kwestii terminów zapłat za faktury w maju, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że terminy zapłaty dla poprawnie złożonych w ŁOW NFZ faktur*) w pierwszych dniach miesiąca maja 2022 przedstawiać się będą następująco:

Faktury złożone w dniu 2 maja br. zostaną zapłacone w dniu 6 maja br. I następnie :

Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji w planowaniu bieżącej płynności finansowej w podległych Państwu jednostkach.

*) nie dotyczy faktur za świadczenia związane z COVID-19.

Źródło: Wydział Księgowości