Drukuj

Po zmianie polecenia Ministra Zdrowia, w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną i stałym spadkiem liczby osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, dodatek na zakup środków ochronnych w związku z epidemią COVID-19, będzie obowiązywał do 31 marca 2022 roku.

Placówki medyczne korzystające z tzw. dodatku 3% do każdej faktury otrzymają go do końca kwietnia, wraz ze środkami za świadczenia rozliczone w marcu 2022 roku.

Od 1 kwietnia 2022 roku zmieni się tryb finansowania części świadczeń covidowych.

Źródło: Centrala NFZ