Drukuj

Ogłoszenie Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24.09.2021 r.

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

 

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1581, z późn. zm.)1 i w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021 r.2

 

Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowany każdy podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2021 poz. 711), który:

 

Wymagania organizacyjne

 

Wymagania osobowe

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym uprawnieni do kwalifikacji do szczepienia przeciw grypie są lekarze, natomiast uprawnionymi do przeprowadzania szczepień są: lekarze, felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadający wymagane uprawnienia i kwalifikacje.

 

Warunki lokalowe i wyposażenie punktu szczepień

 

Procedura naboru

Podmioty, zgłaszają swoja swoją aplikację poprzez:

 

Wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia za szczepienie przeciwko grypie wynosi 17,21 zł. Powyższa stawka obejmuje kwalifikację lekarską oraz wykonanie szczepienia przez lekarza, felczera, pielęgniarkę, położną, higienistkę szkolną.

 

Sposób rozliczenia należności za szczepienia.

 

Podmiot leczniczy, który zrezygnuje z udziału w realizacji szczepień przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 zobowiązany jest do:

 

Telefony kontaktowe:

 

Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia poświęcona bezpłatnej akcji szczepień przeciw grypie, link otwiera się w tym samym oknie

  

  1. zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie metody zapobiegania grypie”
  2. https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-wytycznych-dla-organizacjipunktow-szczepien-realizujacych-szczepienia-przeciwko-grypie
  3. wzór oświadczenia dostępny jest również na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej