Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował w dniu 12 maja 2021 r. na Portalu Świadczeniodawcy porozumienia dot. przedłużenia okresu obowiązywania umów do dnia 31 grudnia 2021 r. w następujących rodzajach świadczeń:

 

Porozumienia zostały do Państwa wysłane w wersji elektronicznej (eUmowy). Prosimy o elektroniczne podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji i odesłanie nam w/w aneksów za pomocą funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy.

 

Źródło: Dział Obsługi Umów