Drukuj

W związku z ogłoszeniem w dniu 8 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 34), zwanego dalej „rozporządzeniem” informujemy, co następuję.
Informacje, o których mowa w rozporządzeniu:

Nieprzekraczalna data przekazania sprawozdania do ŁOW NFZ to dzień 14 stycznia 2019 r.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z przedmiotowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r.

Aby przekazać sprawozdanie do ŁOW NFZ należy w Portalu Świadczeniodawcy przejść w sekcji „Umowy na realizacje świadczeń” do opcji „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, ratowników medycznych itp.”. Po przejściu do nowego ekranu w sekcji „Dodawanie nowego wniosku” należy wybrać umowę dla której chcecie Państwo stworzyć wniosek z ratownikami, a następnie określić dla niego odpowiednią akcję (w tym przypadku „01.01.2019–14.01.2019 zobowiązanie ratowników medycznych”. Klawiszem „Dodaj” tworzy się nowy wniosek, który pojawia się na liście u dołu ekranu. Dla danego wniosku klawiszem „Szczegóły” przechodzimy do okna dodawania personelu i przekazania gotowego wniosku do NFZ.

W wypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numery telefonu:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej