Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców od dnia 27 grudnia 2018 r. do podpisywania aneksów do umów na 2019 r. w rodzaju:

Odbiór w/w aneksów odbywać się będzie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów tel. 42 275 49 28, 42 275 40 11, 42 275 49 77. Aneksów nie wysyłamy pocztą ! 

Umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna - we właściwych miejscowo Delegaturach:

ŁOW NFZ przypomina jednocześnie o podpisaniu aneksów do umów na 2019 r. w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zgodnie z komunikatem z dnia 14-12-2018 r.)

Źródło: Dział Obsługi Umów