Drukuj

W komunikacie z dnia  31 października 2018 r. „Aneksowanie załączników rzeczowo-finansowych na kolejny okres rozliczeniowy” jako miejsce składania planów rzeczowo-finansowych wraz z oświadczeniami określony został adres Kopcińskiego 56 w Łodzi. Niemniej plany oczywiście składać można podobnie jak w poprzednich latach w delegaturach ŁOW NFZ (Sieradz, Skierniewice, Piotrków Trybunalski).
W delegaturach można składać plany dotyczące świadczeń kosztochłonnych, rehabilitacji (jeżeli w umowie występują jedynie zakresy ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych) oraz stomatologii.

Źródło: WŚOZ