Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje że w dniu 20 lutego 2018 roku ogłoszone zostało postępowanie w sprawie zawarcia umów w trybie konkursu ofert na świadczenia w zakresie: 07.0000.400.02 - ŚWIADCZENIA UDZIELANE W DENTOBUSIE z zakresem skojarzonym 07.0000.401.02 - ŚWIADCZENIA UDZIELANE W DENTOBUSIE- RYCZAŁT. Ryczałt miesięczny w dentobusie (środki przeznaczone na finansowanie kosztów stałych gotowości do udzielania świadczeń w okresie jednego miesiąca) stanowi stałą kwotę w wysokości 7270 zł miesięcznie. Ryczałt miesięczny na pierwszy okres rozliczeniowy 9 miesięcy stanowi kwotę 65 430 zł i wliczony jest w kwotę postępowania konkursowego. Treść ogłoszenia postępowania pobrać można z Portalu Publicznego z Informatora o postępowaniach na rok 2018.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej