Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2016r. nastąpiła zmiana treści oświadczenia o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne.

W związku z powyższym prosimy o składanie wraz z dokumentami rozliczeniowymi za miesiąc styczeń 2017r., prawidłowo wypełnionego oświadczenia według nowego wzoru (załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 122/2016/DSOZ - Załącznik nr 6 do umowy POZ).

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy