Drukuj

W związku z procesem ostatecznego rozliczenia umów realizowanych w roku 2016, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, prosi Świadczeniodawców, którzy nie złożyli stosownych wniosków o aneksowanie umów o wartość rzeczywistych kosztów świadczeń udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji, o złożenie do dnia 01.02.2017r. wypełnionego wniosku wraz z:

dotyczących nw. produktów:

 

ProduktNazwa produktu
01.0000.155.14 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób - UE
01.0000.156.14 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób - UE
01.0000.157.14 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 150 000 osób - UE
01.0000.158.14 Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia powyżej 150 000 osób - UE
03.0001.001.14 Świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym - UE
03.0002.001.14 Świadczenia w izbie przyjęć - UE
04.0001.001.14 Świadczenia w izbie przyjęć szpitala - UE
07.0001.001.14 Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej - UE

 

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy