Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisywania umów na 2017 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Odbiór aneksów odbywać się będzie od dnia 4 stycznia 2017 r.:


Źródło: Dział Obsługi Umów