Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń: (dane finansowo-księgowe za 2018 rok - leczenie szpitalne).
Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od dnia 2  lipca 2019 roku.

Źródło: Centrala NFZ