Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc” w 2019 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego