Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z problemami technicznymi zgłaszanie liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów zostaje przedłużone do dnia 17.09.2018 r.

Źródło: WŚOZ