Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682) proces zbierania i przetwarzania informacji o ilości etatów pielęgniarek i położnych ze stanem na dzień 1 sierpnia 2018 r. zostaje wstrzymany. W związku z powyższym możliwość przesyłania sprawozdań z etatów pielęgniarskich na Portalu Świadczeniodawcy zostaje zablokowany.
W związku z rozszerzeniem przez Ministra Zdrowia zakresu przetwarzanych danych, proces zbierania informacji rozpocznie się na nowo. O udostępnieniu przez NFZ zaktualizowanego narzędzia sprawozdawczego poinformujemy oddzielnym komunikatem.