Skip to main content

Rozwiązanie umowy z NZOZ ADA-MED Sp. z o.o. w zakresie terapii izotopowej

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 stycznia 2018 roku zostaje rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie terapii izotopowej (SOK) z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "ADA-MED" Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 93/95.
Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej ŁOW NFZ.

Źródło: WŚOZ