W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz dzierżawę włókien światłowodowych”.

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm.) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Świadczenie na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ usługi w zakresie udzielania informacji telefonicznej”.