W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm.) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Świadczenie na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ usługi w zakresie udzielania informacji telefonicznej”.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)01.ZAPYTANIE OFERTOWE 240 kB
Pobierz plik (Zal1_SOPZ.pdf)02.Załącznik nr 1szczegółowy opis przedmiotu zamówienia302 kB
Pobierz plik (Zal2_wykaz_uslug.pdf)03.Załącznik nr 2wykaz usług253 kB
Pobierz plik (Zal3_formularzoferty.pdf)04.Załącznik nr 3formularz oferty281 kB
Pobierz plik (Za4_projekt_umowy.pdf)05Załącznik nr 4projekt umowy341 kB
Pobierz plik (Zapytania - infolinia.pdf)06.ZAPYTANIA 418 kB
Pobierz plik (Informacje o wyborze oferty Infolinia.pdf)07.INFORMACJA O WYBORZE 207 kB