Z okazji Dnia Matki życzymy wszystkim Mamom zdrowia, pogody ducha i spełnienia w każdej z życiowych ról.

Wpisy na listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej na terminy wykraczające poza okres objęty umową zawartą z NFZ