Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 12 maja 2017 r. wygasła w umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie świadczeń położnej POZ z Indywidualną Praktyką Położnej Środowiskowo – Rodzinnej Maria Kowalska, 98-335 Pątnów, Pątnów 105.

Lista placówek, które realizują umowy w zakresie położnej POZ jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://zip.nfz.gov.pl/

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Sieradzu.