Poradniki i instrukcje dla Świadczeniodawców

Aplikacja ofertowa (aktualizacja z dnia 12.01.2017 r.) wraz z dokumentacją (dodatkowe informacje)

Regulamin techniczny przygotowania ofert na rok 2014 i lata kolejne

Decyzje administracyjne dyrektora

Koszyk świadczeń zdrowotnych (rozporządzenia publikowane przez Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych)

Ceny oczekiwane

Ogólne warunki zawierania umów

Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń: