Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza świadczeniodawców, którzy złożyli prawidłowy wniosek w sprawie rachunku bankowego, do podpisywania aneksów do umów na 2011 r.  w rodzaju  zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o niezwłocznym rozliczeniu badań cytologicznych (i mammograficznych) w SIMP, poprzez zatwierdzenie wyników badań w etapie podstawowym i diagnostycznym oraz wygenerowanie rachunku. W etapie podstawowym wszystkie wymazy pobrane w grudniu zostaną również rozliczone w grudniu.

ŁOW NFZ informuje, iż wygenerowanie aneksu do umowy na 2011 rok możliwe jest po złożeniu wniosku w sprawie rachunku bankowego.