Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza niezwłocznie (nie późnej niż do  26 maja 2017), świadczeniodawców do podpisania porozumienia dot. przedłużenia okresu obowiązywania umów do dnia 30 czerwca 2018 r. w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 13 maja 2017  r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów; tel. 42 275 49 77; 42 275 49 70