W uzupełnieniu komunikatu z dnia 13 kwietnia 2015 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zbiorcze zestawienia na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne oraz cesje będą przyjmowane w Biurze Podawczym mieszczącym się przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi, budynek A, parter, w godzinach od 8.00 do 16.00.

W związku ze zmianami organizacyjnymi od dnia 14 kwietnia 2015 r. wszystkie sprawy związane z obsługą umów upoważniających do wystawiania recept na realizację refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych prowadzone będą na sali obsługi przy ul. Kopcińskiego 56 w Łodzi.